Objekti 1
Plani, specifikat, galeria, lokacioni
Objekti 1
Plani, specifikat, galeria, lokacioni
Objekti 1
Plani, specifikat, galeria, lokacioni
Objekti 1
Plani, specifikat, galeria, lokacioni
Objekti 1

Ndërtimi i këtij objekti ka përfunduar në vitin 2012 dhe ka gjithsej 50 banesa.

LOKACIONI Objekti 1