01
OBJEKTI
13
02
LAGJJA E
ARTE 2
03
OBJEKTI
6
04
LAGJJA E
ARTË
05
OBJEKTI
AFARIST
NGA VIZIONI NE REALITET
OBJEKTI
13
Banim inidividual
LAGJJA E
ARTË 2
Banim individual
Objekti
6
Banim individual
Lagjja e
ARTE
OBJEKTI
AFARIST

ART Construction ndertim te hapesirave banuese dhe afariste

We are making better Environment, Workspace, CoWorking, Community for you.

Art Construction është kompani e specializuar në ndërtimin e hapësirave banuese dhe afariste. Kompania jonë është themeluar në vitin 2011 në Prishtinë dhe deri më tani ka realizuar një numër të konsiderueshëm të projekteve ndërtimore.

PROJEKTET AKTUALE

Objekti 13

Objekti 13

Me shume info

Lagjja e ARTË 2

Lagjja e ARTË 2

Me shume info

Objekti 6

Objekti 6

Me shume info

Projekte

Njesi banesore, afariste dhe shtëpi

m2 të planifikuara dhe realizuara

m2 Sipërfaqe e gjelbruar

LOKACIONI